Aktuāli

Jūlija beigas ir īpaši patīkams posms gadā. Aiz muguras tik gara vasara ar sauli, ūdeni un atpūtu, bet priekšā - vasara vēl un vēl!

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem , šovasar rosība bērnudārzā nenorima ne mirkli. Katru dienu apmēram 100 bērnu te rotaļājās, izzināja, pētīja un draudzējās.

Jāteic, tas atviegloja dzīvi pašam Zirnim, jo šovasar bērni paši varēja aprūpēt savus pavasara stādījumus. Un nevienam vien bija patieess pārsteigums - ak tad tā tas notiek!!!

   

Savukārt pati bērnudārza ēka pa vasaru iedzīvojusies gluži svaigā izskatā.

 

**************************************

Un atkal ir klāt ražas laiks! 32 mūsu audzēkņi ir gatavi uzsākt skolas gaitas! Paldies par laiku, ko pavadījām kopā!

Paldies absolventu vecākiem par sapratni , atbalstu un līdzdalību gan priecīgajos brīžos, gan grūtībās, ko mums visiem nācās piedzīvot. 

Lai skaists un pārliecinošs nākamais jūsu dzīves posms !

Bērnudārza vadītāja Līga Balode

 

 

 

************************************************************************ 

   Tuvojas mācību gada noslēgums. Daudzi dosies vasaras brīvdienās, bet citi turpinās ierastās gaitas bērnudārzā. Šobrīd pie mums notiek pakāpeniska pāreja uz dzīvi svaigā gaisā...

   

   

   

Maijā noslēdzas arī dažādi konkursi. Paldies vecākiem, kuri iesaistījās ZAAO organizētajā makulatūras un PET pudeļu vākšanā. Mums no ZAAO liels paldies un maza dāvanu karte, bet čaklākajiem makulatūras gādātājiem - īpašas dāvanas!

 

Savukārt Ķiparu grupa gada garumā piedalījās konkursā "Dārgumu medības". Konkurss ir noslēdzies un balvas Ķipariem bagātīgas - 3.vieta Facebook balsojumā, dāvaniņa katram un pamatīga dāvana visiem kopā - apmaksāta ekskursija uz Skudras Urdas mājvietu Daibē, ko Ķipari noteikti izmantos nākamajā mācību gadā!

   

 

 

 

********************************************

 

 

Sakarā ar COVID-19 inficēšanās riska palielināšanos, 1.,2.,3. un 5. grupu vecākus, kuri bērnus ved līdz grupai, aicinām lietot sejas maskas un lieki nedrūzmēties garderobē.  

Pārējo grupu vecāki bērnus pavada un saņem pie grupu ārdurvīm.

*********************************************************** 

 

 

Ar "Kārtību, kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai" var iepazīties sadaļā NORMATĪVIE AKTI 

 

 

************************************************************************

 

Sveicam uzsākot jaunu mācību gadu!

 

Bērnudārzs atkal ir pilns ar izaugušiem CĀLĪŠIEM, ZVIRBULĪŠIEM, ĀBOLĪŠIEM, BITĪTĒM, PUĶUZIRŅIEM, RŪĶIEM, ĶIPARIEM UN LĀCĒNIEM

Lai mums visiem jauks mācību gads~!

************************************************************************

 

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

Lieliska vieta jūsu bērnam -

mūsu bērnudārzs!

 • bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 • patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk

apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,

 •  
 • mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 • pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 • mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un
 • sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi
 • pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt
 • problēmsituācijas,
 • mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc
 • nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz
 • pievēršamies teātrim un dzejai,
 • mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi
 • veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 • no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 • šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs
 • - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************