Aktuāli

Paldies visiem mūsu bērnudārza bērniem un  vecākiem

par to, ka kopā piedzīvojām šo gadu,

cits citu saprotot, atbalstot un bagātinot! 

Lai 2022. gadā

mums visiem

ir ko darīt, ir spēks to darīt un

ir prieks par padarīto!

 

***************************************************

Ir klāt Ziemassvētku nedēļa, apkārtne ir saposta, eglītes izrotātas, piparkūkas saceptas un dāvanas sagatavotas. Svētku gaidīšanas laiks tiešām ir bijis bagāts ar darbiem, pārsteigumiem, priecīgiem brīžiem un šīsnedēļas moto mums ir " MEKLĒJAM EGLI".

Šobrīd jau visas grupas atradušas  egli un ne tikai - pats Ziemassvētku vecītis pārsteidzis bērnus visdažādākajās vietās - mazākos savā grupiņā, nedaudz lielākos - bērnudārza zālē, bet dažās grupās pārsteigums bijis pavisam negaidīts. Puķuzirņi ,piemēram, satikuši Ziemassvētku vecīti, vienkārši ejot pastaigā. Lācēni  izdarījuši labu darbu  - atraduši egli, zem kuras atstāt našķus dzīvniekiem un kā atlīdzību saņēmuši, karti kā nokļūt pie dāvanām. Ķipari devušies uz pilsētas nomali, meklēt svētku brīnumu un pilnīgi nejauši sastapuši Ziemassvētku vecīti, bet Bitītēm gājis vēl interesantāk - viņi Ziemassvētku vecīti pamanījuši no tālienes un tikai pateicoties ātrajām kājām, satikuši. 

Protams, visi vecīši bērnus aplaimojuši ar dāvanām, kopīgi gājuši rotaļās un uzklausījuši bērnu stāstus.

Nu atlicis gaidīt īsto svētku vakaru un varbūt sagaidīt arī patieso Ziemassvētku brīnumu!

 

   

    

zsv21-20.jpg 

**************************************

 

Kā jau solīts, egles ir no grupām ārā un sākušas ieņemt vietas gaiteņos. 

Visiem labi - eglēm ērti, nav jāspiežas vienai pie otras. Mums arī labi - visi bērnudārza stūrīši izskatās glīti sagatavojušies svētkiem. Katra grupa piedomājusi pie tā, lai kopīgi radītu īpašu egli. 

Tā nu mums tagad ir egles grupās, egles, gaiteņos, sava egle zālē un pavisam īsta egle - laukumā!

   

   

 

 

Egļu laiks 

Mūsu bērnudārzs šajos Ziemassvētkos kļuvis par īstu egļu dārzu! Viss sākās ar bērnu aptauju par viņuprāt galveno Ziemassvētku simbolu - tā esot egle. Tā nu  grupas piepildās ar dažādām eglēm, kas pamazām virzās uz gaiteņu pusi. 

   

   

  

Bet mums ir arī galvenā egle! Tā šogad ir pavisam maza, bet dzīva un ar saknēm! Eglīte, kuru mēs šodien sākam sargāt, mīlēt, lolot un rotāt, pavasarī tiks iestādīta zemē, lai turpmāk mums būtu pašiem sava īstā Ziemassvētku egle.

 

 

Šodien sākam gaidīt Ziemassvētkus!

 

Rūķis, kurš katru decembri rosās bērnudārzā, šogad saņēmis diezgan nesaprotamu ziņu no Ziemassvētku vecīša. Tikai pateicoties ĶIPARU un BITĪŠU grupu bērnu attapībai,  ir izdevies noskaidrot, ka Ziemassvētku vecītis  vēlas pie mums ieraudzīt visskaistāko svētku egli!

 

Tad nu decembra mēnesis pie mums būs īsts egļu mēnesis - meklēsim, taisīsim, rotāsim, skaitīsim...

 

Lai dzīvo egles!

 

 

 

DAUDZ LAIMES , LATVIJA!

    

   

   

*********************************************************** 

Rudens ir īss vai garš gadalaiks?

Mums šķiet, ka ļoti garš! Jaunais mācību gads sākās rudenī. Šobrīd rudens vēl tikai pusē,   bet pie mums tik daudz kas noticis, tik daudz izdarīts, ka liekas - pagājuši daudzi mēneši!

Ir bijušas saulainas un vējainas dienas, piedzīvots krāsaino lapu prieks un pirmais sals . Atvērtas pasaku un dzejoļu darbnīcas, gatavoti un baudīti rudens gardumi. Esam zīmējuši un lasījuši, dziedājuši un sportojuši.... Lielākās grupas pat paspējušas apciemot drosmīgos ugunsdzēsējus, pabūt pārgājienos un ekskursijās, klātienē satikties ar  Skudru Urdu, bet tiešsaistē - ar Drošuli Džimbu.

   

     

      

   

   

   

Turklāt šoruden visi grupu laukumi ieguvuši krāšņus nosaukumus, lai ikvienam būtu skaidrs, kura grupa apdzīvo katru laukumiņu. 

  

Kā jums šķiet - rudens ir īss vai garš?

 

 ***********************************************

Ar Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties sadaļā

4pii nolikums

   **********************************************************

Jaunais mācību gads ir sācies! 

Zinību diena joprojām atnāk ar ziediem, svētku drēbēm, atkalredzēšanās prieku, jaunumu uzzināšanu un pārspriešanu...

Tieši tā pie mums arī bija. 1.septembra rītā , kā ierasts, grupas apstaigāja pats Zirnis no Zirņu ielas. Lielākajās grupās viņš tika sagaidīts kā sens paziņa, mazākie drosmīgi jautāja - "Kas tu tāds esi?", pavisam maziņie neparasto viesi piesardzīgi vēroja . 

Katrā grupā Zirnis atklāja ko jaunu - dažās bija pavisam jauni un neredzēti audzēkņi, citur uzradies kāds jauns grupasbiedrs, vēl citur pārbīdītas mēbeles un pat parādījušās jaunas. 

Zirnis bija liecinieks arī tam, ka katrs bērns šajā rītā tika īpaši sagaidīts - ar tieši viņam veltītu kartiņu, balonu vai našķi.

   

  

Šobrīd pie mums visi izskatās apmierināti un priecīgi un sev varam novēlēt veiksmīgu, priecīgu, veselīgu  un radošu jauno mācību gadu!

 

 

   **********************************************************

 

 

Sakarā ar COVID-19 inficēšanās riska palielināšanos, 1.,2.,3. un 6. grupu vecākus, kuri bērnus ved līdz grupai, aicinām lietot sejas maskas un lieki nedrūzmēties garderobē.  

Pārējo grupu vecāki bērnus pavada un saņem pie grupu ārdurvīm.

*********************************************************** 

 

 

Ar "Kārtību, kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai" var iepazīties sadaļā NORMATĪVIE AKTI 

 

 

 

************************************************************************

 

Apsveicam visus savus esošos un jaunos audzēkņus un viņu vecākus uzsākot jauno mācību gadu!

Lieliska vieta jūsu bērnam -

mūsu bērnudārzs!

 • bērnudārzs atrodas lieliskā vietā -  pilsētā, bet ne centrā, tā nodrošinot mierīgāku apkārtējo vidi,
 • patīkama vide - daudz vietas grupu telpās, kompakti, bet bērniem draudzīgi apstākļi rotaļu laukumos - augi, kurus bērniem tā patīk

apdzīvot - krūmi, aiz kuriem paslēpties, koki, kas sniedz paēnu, paugurs, kas bērniem šķiet pamatīgs kalns! Augu sugu daudzveidība nodrošina bērniem izziņas iespējas par dabu un tās norisēm,

 •  
 • mēs īpaši piedomājam pie tā, lai veidotu bērnos izpratni un pieradumu pie veselīga dzīvesveida
 • pēc iespējas daudz laika pavadām svaigā gaisā
 • pie mums norit izcils darbs bērnu fiziskās sagatavotības un stājas nostiprināšanā,
 • mēs mācām bērniem saskarsmes, komunikācijas un
 • sadarbības prasmes, lai bērni būtu gatavi patstāvīgi
 • pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību un risināt
 • problēmsituācijas,
 • mēs uzskatām, ka bērnu attīstība sakņojas dabā, kustībā un mākslā, tāpēc
 • nodrošinām izziņu un attīstību, izmantojot dabas objektus, kā arī daudz
 • pievēršamies teātrim un dzejai,
 • mēs ļaujam bērniem būt radošiem un brīviem, tomēr konsekventi
 • veidojam bērnos tādas tikumiskās vērtības kā: - cieņa pret apkārtējiem,
 •                                    - pieklājības normas,
 •                                    - morāles principu izpratne,
 • no Cēsu skolām , uz kurām ik gadu aiziet mūsu absolventi, allaž saņemam vislabākās atsauksmes,
 • šeit ir draudzīgs, saliedēts, bērnus mīlošs un cienošs  kolektīvs
 • - pārliecināta komanda, lai attīstītu bērnos mūsdienu cilvēkam vitāli nepieciešamās prasmes.

 

 

 

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzs ir iesaistījies projektā "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", kas tiek īstenots, sadarbojoties organizācijām SOS bērnu ciemati Latvijā, Centrs Dardedze, Rīgas Domes Labklājības Departaments un OAK Foundation.

 

Kā šī programma mums palīdz kļūt par bērnam vēl drošāku un draudzīgāku bērnudārzu?

 

1.solis - Džimbas 9 soļu drošības programma. 

 

Šo programmu, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, 2017. gadā apguvuši 79 vecāko un sagatavošanas grupu bērni

 

2.solis - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

 

Tās mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli-psiholoģiskas problēmas

 

3. solis - Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metodika e -vidē

 

Šis solis tiks uzsākts 2018. gada septembrī, kad pedagogi veicot bērna novērojumus, gūs iespēju objektīvi izvērtēt situāciju un iegūs rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai

 

4.solis - Bērnu tiesību aizsardzības protokols

 

Ir izstrādāts iestādes darbinieku rīcības protokols, kurš ir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida  interešu un tiesību aizskāruma.

 

 ************************************************************************

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

************************************************************************