7.grupa "Ķipari"

kjipari icon


Skolotāja
Evija Aleksejeva

 
Skolotāja
Andžela Ozoliņa - Vīksne


Skolotājas palīdze
Vineta Volkova

 

 

„ĶIPARI” - grupā 24 bērni vecumā no 4-5 gadiem

Dienas režīms

 

Laiks      Bērnu darbības                                                 
7:00 - 8:20   Bērnu sagaidīšana, sarunas, individuālais darbs, rotaļas.
8:15 - 8:30 Rīta rosme, higiēnas procedūras.
8:30 - 9:00  Brokastis, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
9:00 - 12:00 Bērnu attīstību veicinošas darbības telpās un svaigā gaisā, pastaigas, vērojumi, kustību rotaļas.
12:00 - 12:30 Atgriešanās no pastaigas, higēnas procedūras, gatavošanās pusdienām
12:30 - 13:00 Pusdienas, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
13:00 - 15:00 Higiēnas procedūras, dienas atpūta.
15:00 - 15:30 Celšanās, gatavošanās launagam.
15:30 - 16:00 Launags, pašapkalpošanās prasmju apgūšana
16:00 - 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas nodarbības, telpās un svaigā gaisā - rotaļas, sarunas, individuālais darbs
  Pakāpeniska bērnu  došanās mājās.

Vēroju, mācos, izzinu..Pats.

 

Integrētas rotaļnodarbības ietver sekojošas mācību jomas:

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma,
  • Valodu mācību joma,
  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma,
  • Dabaszinātņu mācību joma,
  • Tehnoloģiju mācību joma,
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
1.

Integrēta rotaļu darbība

Integrēta rotaļu darbība

Integrēta rotaļu darbība

 

Integrēta rotaļu darbība

 
 

Integrēta rotaļu darbība

2. Mūzika  Sports   Mūzika   Sports
3.  Ritmika        
4. -       -
5.